Stone Profiles

Mountain Ledgestone
Mountain Ledgestone
Southern Ledgestone
Southern Ledgestone - Wanaka Blend Sample
Mountain Shale
Mountain Shale - Grey Rust Sample
Colonial Schist
Colonial Schist - Queenstown Grey Sample
Southern Alps Masterfit
Southern Alps Masterfit - Wanaka Blend Sample
High Country Boulder
High Country Boulder - Tarras Sample
New Zealand Basalt
New Zealand Basalt Sample
River Stone
River Stone Sample
Canterbury River
Canterbury River Sample